Veleposlaništvo RS Tel Aviv /Novice /
23.06.2011  

Dr. Aleš Mihelič, vodja sektorja za tehnologijo in Petra Žagar nacionalna koordinatorica EUREKA v Izraelu

V Jeruzalemu je od 20. – 23. junija 2011 potekalo četrto in zadnje zasedanje EUREKA pod okriljem izraelskega predsedovanja, ki sta se ga udeležila nacionalna projektna koordinatorka Petra Žagar in visoki predstavnik EUREKA, dr. Aleš Mihelič, vodja Sektorja za tehnologijo, oba iz Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Na četrtem zasedanju je bilo potrjenih 28 projektov, od teh le eden s slovenskim udeležencem, ki se je samofinanciral, saj so ministrstvu že v na prejšnjem zasedanju v Haifi zaradi izrednega interesa slovenskih podjetij pošla sredstva namenjena za EUREKO. Skupno je bilo v času izraelskega predsedovanja v celotni EUREKA potrjenih 127 projektov za razvoj novih inovativnih produktov, procesov in storitev, katerih povprečen čas trajanja je 28 mesecev, povprečna vrednost na projekt je 1,3 mio €, skupna vrednost vseh potrjenih projektov pa je 151 mio €. Več kot 50% udeleženih v projektih predstavljajo SME, sledijo velika podjetja, univerze in raziskovalni inštituti, kar je trend že nekaj let, enako kot prevladujoče tehnološko področje, ki je ICT, sledi predelovalna industrija ter področje energetike in okolja.

Slovenija je tekom izraelskega predsedovanja podprla skupno 22 projektov, kar jo uvršča na tretje mesto po uspešnosti, takoj za Izraelom in Nemčijo.

 
Opazimo lahko, da se število individualnih Eureka projektov rahlo zmanjšuje, saj se je v preteklosti v enem letu potrdilo do 200 projektov, zdaj pa 'le' 127. Nižje število gre na račun uspešnega zagona programa Eurostars, globalne gospodarske krize in uspešnega delovanja grozdov. Vendar je pozitivno dejstvo, da skupno število vseh projektov v okviru EUREKE še vedno rastoče in znaša okoli 300 na letnem nivoju pravi dr. Aleš Mihelič.

Za Eurostars projekte je značilno, da gre za majhne konzorcije, s tremi udeleženci iz dveh držav, povprečno vrednostjo 1,4 mio € in povprečno dolžino trajanja projekta 26,8 mesecev. Prevladujoče tehnološko področje je prav tako ICT, sledijo pa projekti s področja bio znanosti in bio tehnologij sporoča iz Izraela Petra Žagar.

Zaključek predsedovanja je zaznamoval dogodek ob 25.obletnici obstoja Eureke, z podpisom Dekleracije o zavezi sodelovanja z grozdi, podpisom Memoranduma med Eureko in Enterprise Europe Network (EEN), ter podpisom pisma o nameri za sprejem Kanade s statusom Associated country. V okviru tega je John MncDougall, predsednik kanadskega Nacionalnega raziskovalnega sveta - CNRC, predstavil inovacijski sistem Kanade in s tem začel uradno proceduro Kanade za EUREKA pridruženo državo. Skupina za mednarodno sodelovanje v okviru EUREKA, ki jo vodi dr. Aleš Mihelič, pričakuje, da bo Kanada kot pridružena članica formalno sprejeta v letu 2012 na EUREKA ministrski konferenci v Budimpešti.
 
Dogodek ob 25.letnici Eureke je odprl Izraelski minister za industrijo, Shalom Simhon, ki je ob koncu tudi predal predsedovanje Madžarski, ministru za gospodarsko strategijo, dr.Zoltanu Csefalvayju.

Vir: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.