Veleposlaništvo RS Tel Aviv /Novice /
18.04.2016  

Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis štirih zakonodajnih referendumov

Policijski sindikat Slovenije, Štefanova 2, Ljubljana, zanj predsednik sindikata Radivoj Uroševič (v nadaljevanju: pobudnik), je v torek, 5.4.2016 vložil obvestila o pobudah volivcem za vložitev zahtev za razpis zakonodajnih referendumov o naslednjih zakonih, sprejetih na seji Državnega zbora dne 29.3.2016 (v nadaljevanju: pobude), in sicer o:
· Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1I), EPA 973-VII
· Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-F), EPA 994-VII
· Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1C), EPA 1009-VII
· Zakonu o spremembi Zakona o družbi Slovenske železnice (ZDSŽ-B), EPA 1001-VII
Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije je določil, da je prvi dan koledarskega roka za zbiranje podpisov volivcev v podporo posamezni zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma četrtek, 14.4.2016, zadnji, petintrideseti dan za zbiranje podpisov, pa je sreda, 18. 5. 2016.
Za zbiranje podpor so določena gesla:
1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja - ˝Proti zdravju škodljivem življenjskem okolju˝
2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov - ˝Za zaščito pravic malih imetnikov delnic in obveznic˝
3. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah – ˝Za oprostitev plačila sodnih taks delavcem in sindikatom˝
4. Zakon o spremembi Zakona o družbi Slovenske železnice – Proti netransparentni privatizaciji državnega premoženja˝


V navedenem roku bodo lahko volivci podali podporo na predpisanem obrazcu.
Skladno s 16.b členom Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (v nadaljevanju ZRLI), da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo pobudi za vložitev zahteve za zakonodajni referendum. Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu različnim pobudam, vsaki posamični pobudi pa zgolj enkrat.
Podporo lahko podajo tudi volivci, ki stalno ali začasno prebivajo v tujini,  in sicer tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba na Veleposlaništvu RS.

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom Veleposlaništva RS, na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca).
Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje pobudniku na naslov:
Policijski sindikat Slovenije, Štefanova 2, Ljubljana
Volivec, ki je v tujini lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom (3. in 4. odstavek 16.b člena ZRLI).